Deklaracija i platforma

Pozivajući se na principe i standarde propisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ugovorima i direktivama Evropske unije i druge međunarodnopravne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava, postulate Ustava Republike Srbije i antidiskriminacione zakonske norme;

Znajući da seksualna orijentacija i rodni identitet ne smeju biti osnov za diskriminaciju i bilo koji vid isključivanja;

Verujući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje i aktivno zagovaranje poštovanja ljudskih prava;

Smatrajući da bi se punim uključivanjem građana i građanki u procese donošenja odluka o načinima unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće osoba drugačije seksualne orijenatcije i/ili rodnog identiteta u političkom životu;

U cilju uspostavljanja načela unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, podržavamoDeklaraciju o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identitetaKojom zahtevamo da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će aktivno raditi na:

  • Unapređenju normativnog i regulatornog okvira u cilju sprečavanja diskriminacije, nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje;

  • Kreiranju i primeni politika i mera u cilju promocije nenasilja, tolerancije i poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;

  • Kontinuiranoj saradnji sa organizacijama civilnog društva i uključivanju civilnog društva i građana/ki u procese donošenja odluka i kreiranje politika;

  • Unapređenju kapaciteta institucija za adekvatnu primenu antidiskriminacionog zakonodavstva;

  • Povećanju informisanosti predstavnika/ca institucija i građana/ki o međunarodnim standardima u vezi sa poštovanjem prava osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;

  • Promociji nenasilja, tolerancije i poštovanja bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;

  Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.


  Potpisnice


  Organizacije:


  1. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

  2. AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

  3. Asocijacija DUGA Šabac

  4. Gayten-LGBT, centar za promociju LGBTIQ prava

  5. Grupa za podršku mladim LGB osobama "IZAĐI"

  6. Gej lezbejski info centar (GLIC)

  7. GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom

  8. SPY – Siguran puls mladih

  9. IDAHO Belgrade

  10. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti

  11. NLO – Novosadska lezbejska organizacija

  12. Rromnjako Ilo

  13. NVO Egal

  14. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

  15. Centar za ljudska prava – Niš

  16. Rekonstrukcija Ženski fond

  17. Glas razlike

  18. Udruženje Dea Dia

  19. Odbor za ljudska prava Leskovac

  20. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd

  21. Liceulice

  22. Regionalni centar za manjine

  23. SHARE Foundation

  24. Antikrizni centar Leskovac

  25. Atina - Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja

  26. TransConflict Serbia

  27. Udruženje mladih za društveni aktivizam

  28. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju Niš

  29. Fond "Biljana Kovačević-Vučo"

  30. ASTRA

  31. Beogradski centar za ljudska prava

  32. Udruženje balkanskih umetnika

  33. Foto klub Fotoakademija Split

  34. Hop.La!

  35. Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

  36. Centar za orijentaciju društva - COD

  37. CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost

  38. Fondacija Hajnrih Bel- Beograd

  39. Centar E8

  40. Urban-In, Novi Pazar

  41. Udruženje žena Peščanik

  42. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

  43. Praxis

  44. Društvo Lgbt Novi Sad


  Pojedinci/ke:


  1. Sanja Nešić

  2. Vesna Ćerimović

  3. Dragan Srećković

  4. Danijela Pejatović

  5. Dunja Radosavljević

  6. Marina Babović

  7. Danijela Ranković

  8. Aleksandra Galonja

  9. Nevena Petrušić

  10. Tatjana Malinović

  11. Veronika Mitro

  12. Rozeta Aleksov

  13. Aleksandra Gavrilović

  14. Jelena Vasiljević

  15. Sofija Dakić

  16. Aleksandar Ćirić

  17. Maja Dimitrijević

  18. Ljiljana Živković

  19. Dragoslava Barzut

  20. Svetlana Radosavljević

  21. Ivana Stojanović

  22. Tijana Vujanac

  23. Dušan Belanović

  24. Kristina Išić

  25. Kilino Stojkov

  26. Milica Zvekić

  27. Vladica Jovanović

  28. Marijana Savić

  29. Marijana Komadinić

  30. Ljupka Simović

  31. Natasa Novaković

  32. Sanja Stanković

  33. Ivana Mihajlović

  34. Svetlana Lukovska

  35. Milena Otašević

  36. Tatjana Nikolić

  37. Mišo Živanov

  38. Ivana Čokaš

  39. Irena Ristić

  40. Lidia Turo

  41. Aleksandra Vujanac

  42. Aleksa Mitreski

  43. Tijana Vojinović

  44. Jasmina Momčilović

  45. Vojin Deronjić

  46. Stanislava Vidović

  47. Nevenka Draškovć – Ivanović

  48. Kristina Farkaš

  49. Nina Đurđević Filipović

  50. Isabella Mesaroš

  51. Pavle Menalo

  52. Aleksandar Marković

  53. Danijela Vukadinović

  54. Tanja Slavković

  55. Aleksandra Milosavljević

  56. Isidora Karišik

  57. Marina Flanjak

  58. Miodrag Kajgana

  59. Jambrosić Janko

  60. Olga Boškov

  61. Milica Žarković

  62. Aleksandra Stojanović

  63. Tanja Antić

  64. Zorica Miljkov

  65. Ana Lallait

  66. Snežana Nikolić

  67. Olivera Ilkić

  68. Saša D. Jovanović

  69. Gordana Pešić

  70. Marko Ilić

  71. Jelica Saj

  72. Danijela Stojanović

  73. Dobrivoje Lukić

  74. Erika Špirić

  75. Aneta Nevenić

  76. Marina Radisavljević

  77. Mladen Crnomarković

  78. Zeljana Jovičić

  79. Ema Stević

  80. Anuška Gece

  81. Nataša Ivančev

  82. Slavica Rakic

  83. Mirjana Stošić

  84. Ana Galović-Malbašić

  85. Katarina Ivanović

  86. Mina Damnjanović

  88. Vesna Mirčetić

  89. Jelena Dzopalić

  90. Ištvan

  91. Tanja Bjelanović

  92. Slobodan Mitić

  93. Aleksandar Savić

  94. Stefan Šparavalo

  95. Lana Inić

  96. Radmilo Damnjanović

  97. Suzana Blesić

  98. Marija Banduka

  99. Marko Luković

  100. Masa Vukašinović

  101. Maja Tubonjić

  102. Korana Koraksić

  103. Marija Mitrović

  104. Tanja Zlatanović

  105. Kristina Kastelec

  106. Sanja Rakić

  107. Marija Miljković

  108. Djurica Stankov

  109. Dejan Hornik

  110. Srđan Marković

  111. Tijana Miloradović

  112. Zoran Zilic

  113. Mila Muljaić

  114. Goran Krstović

  115. Elena Kuzmanović

  116. Iva Stanković

  117. Tijana Pavlović

  118. Ana Mihajlović

  119. Dušanka Stojković Trajković

  120. Nataša Stanojević

  121. Nataša Popović

  122. Teodora Ostojić

  123. Dragana Todorović

  124. Jovanka Todorović

  125. Branka Simić

  126. Aleksandra Pešić

  127. Aleksandra Barović

  128. Tamara Gavrilović

  129. Stadija Nikolić Gavrilović

  130. Doroteja Damnjanović

  131. Biljana Maletin

  132. Nemanja Babić

  133. Aleksandra Nestorov

  134. Goran Lončar

  135. Marina Kaplarević

  136. Ana Stevanović

  137. Mira Jovanović

  138. Raša Nedeljkov

  139. Bojan Todorović

  140. Vojislav Arsić

  141. Tamara Lukšić - Orlandić

  142. Vanja Z.

  143. Selami Mustafa

  144. Duško Jerkov

  145. Tanja Eraković

  146. Mirjana Pantelić

  147. Aleksandra Gurjanov

  148. Jovana Bursać

  149. Nataša Kindred

  150. Anđelka Vučković

  151. Slavka Ljiljak

  152. Jelena Stojanović

  153. Nevena Maksimović

  154. Aleksandar Perkučin

  155. Marija Ristić

  156. Dusica Ristivojević

  157. Ivana Beba Ranđelović

  158. Aleksandar Marković

  159. Goran Ljubičić

  160. Tijana Rolović

  161. Milena Pejcinović

  162. Aleksandra P.

  163. Anita Tornjanski

  164. Rajka Đorđević

  165. Terzin Nataša

  166. Danica Milošević-Jović

  167. Katarina Maksimović

  168. Sead Biberović

  169. Dejana Živaljević

  170. Angelina Radovanović

  171. Snežana Jakovljević

  172. Milica M.

  173. Maja Piletić

  174. Katarina Lukić

  175. Sadija Džanefendić

  176. Jelena Hrnjak

  177. Ana Janus

  178. Ivana Živković

  179. Emila Spasojević

  180. Nataša Lambić

  181. Marija Đaić

  182. Milica Antić

  183. Marija Ekmedzić

  184. Dragiša Zekić

  185. Milica Mlađenović

  186. Miroslav Otrupčak

  187. Mila Vuja

  188. Žarko Šunderić  Ukoliko ste saglasne/i sa Deklaracijom
  ovde možete da je potpišete:


  Ime i prezime ukoliko ste fizičko lice,
  naziv ako ste pravno lice.


us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.