Novi Sad

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Novi Sad
Kontakt osoba: Aleksandra Marinkov, medicinska sestra
www.zzzzsns.co.rs
E-mail: studuns@gmail.com
Tel:(021) 454 888
Adresa: Dr Sime Miloševića 6

Beograd

Dom zdravlja Savski venac
Kontakt osoba: Mirjana Kukic-Radnjic, specijalistkinja opšte medicine
www.dzsvenac.rs
E-mail: info@dzsvenac.rs
Tel:(011) 2068 800
Adresa: Pasterova 1