Novi Sad

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i imladine Vojvodine
Kontakt osoba: Biljana Bukinac, pedagoškinja, rad sa mladima i njihovim roditeljima
www.izzzdiov.org
E-mail: bbnac@nspoint.net
Tel:+38163 560 350

Pokrajinski ombudsman
Kontakt osoba: Danica Todorov, zamenica ombudsmana za ravnopravnost polova
www.ombudsmanapv.org
E-mail: office@ombudsmanapv.org
Tel: (021) 4874 144
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 25

Osnovna škola "Žarko Zrenjanin"
Kontakt osoba: Jadranka Zorotović-Miković pedagoškinja
E-mail: jadranka.zorotovic@gmail.com
Tel:+38163 8592 483
Adresa: Branka Radičevića 56

Beograd

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
www.ravnopravnost.gov.rs
E-mail: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
Tel:(011) 2438 020, (011) 243 6464, (011)2438164
Adresa: Beogradska 70

Tehnoart škola – mašinstvo i umetnički zanati
Kontakt osoba:Jelena Ćeriman, nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja
E-mail: jelena.ceriman@yahoo.com
Adresa: Svetog Nikole 39

Zaštitnik građana
Kontakt osobe:Zorica Mršević, zamenica zaštitnika građana. Saša Janković, zaštitnik građana.
www.zastitnik.gov.rs
E-mail: zastitinik@zastitnik.gov.rs
Tel: (011) 311 4437, +38164 8768 505
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2

Subotica

Politehnička škola
Kontakt osoba: Svetlana Beljanski, pedagoškinja.
www.politehnickasu.edu.rs
E-mail: svetlanabeljanski@yahoo.com
Tel: (024) 551 425
Adresa: Maksima Gorkog 38

Zaštitnik građana
Kontakt osoba: Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana
E-mail: ombudsman@subotica.rs
Tel: (024) 626 898
Adresa: Trg Slobode 1

Novi Kneževac

Centar za socijalni rad
Kontakt osoba: Jasmina Babić, pedagoškinja.
E-mail: czsrnk@knezevac.net
Tel: (023) 081 822
Adresa: Svetog Save 1

Bačka Topola

Srednja poljoprivredna škola
Kontakt osoba: Jelena Jerković, psihološkinja
poljoskola.edu.rs/
E-mail: jerkovicjelena@gmail.com
Tel: +38163 8896 152, (024) 711 234
Adresa: Subotički put bb

Apatin

Centar za socijalni rad
Kontakt osoba: Duško Bursać, psiholog.
www.csrapatin.net
E-mail: dulebu@yahoo.com
Tel: (025) 772 047
Adresa: S.Miletića 6

Jagodina

Centar za socijalni rad
Web site:www.csrjag.autentik.net
Kontakt osoba: Saša Jovanović, diplomirani socijalni radnik.
Tel: +38162 789 039, (035) 222 456
Adresa: Ružice Milanović 1