Novi Sad

Ženske studije i istraživanja
Kontakt osoba: Svenka Savić
E-mail: studije@eunet.rs
Tel: (021) 6614 697
Adresa: Kralja Aleksandra 8

Beograd

Centar za ženske studije
www.zenskestudie.edu.rs
E-mail: zenskestudie@sezampro.rs
Tel:(011) 2491 219
Adresa: Jove Ilica 165 (Fakultet Politickih nauka)