05
maj

ODRŽAN SASTANAK LABRISA I KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

U Palati Srbija u Beogradu je u ponedeljak, 05. maja 2014. godine, održan sastanak predstavnica Labrisa – organizacije za lezbejska ljudska prava i predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Na sastanku se razgovaralo o praćenju primene Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i odnosnog Akcionog plana sa fokusom na mere i aktivnosti posvećene unapređenju položaja LGBT osoba.

U Srbiji, bez obzira ...

10
jul

SPREMNI ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE


LABRIS obučio prvu grupu od čak 57 supervizora koji će u narednom periodu nadgledati i izveštavati o sprovođenju Vladine Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije ali i budućeg Akcionog plana čije se usvajanje odavno očekuje.


Beograd, 09. jul 2014. -Čak 57 osoba predstavnica/ka sistema zdravstva, obrazovanja, socijalne politike, pravnika, LGBT osoba kao i članica/članova PFLAG-a i drugih LGBT organizacija prošlo ...

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.