26
jun

Labris uputio javni poziv za podršku Deklaraciji


O UNAPREDJENJU POLOŽAJA OSOBA DRUGAČIJE SEKSUALNE ORIJENTACIJE I/ILI RODNOG IDENTITETA

Preko 40 organizacija i institucija, uključujući i 13 LGBT organizacija i inicijativa i nekoliko stotina građana potpisom podržali Deklaraciju, među kojima je i dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Deklaracijom se zahteva od političara, političarki i osoba na javnim funkcijama da se obavežu da će poštovati sva Ustavom i Zakonom regulisana ljudska prava.Beograd, 25. Jun 2014.-Verujući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje i aktivno zagovaranje poštovanja ljudskih prava u našoj zemlji, organizacija LABRIS je predstavila DEKLARACIJU o unapređenju položaja osoba drugačije seksulane orjentacije i/ili rodnog identiteta.


Ova inicijativa nastala je sa ciljem da se da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će aktivno I pravovremeno raditi na primeni standarda propisanih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, sprovođenju direktiva Evropske unije i punom poštovanju Ustava Republike Srbije, imajući u vidu da seksualna orijentacija i rodni identitet ne smeju biti osnov za diskriminaciju i bilo koji vid isključivanja.


Povodom ove inicijative Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Dr Nevena Petrušić je izjavila da snažno podržava Deklaraciju o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orjentacije i/ili rodnog identiteta i podseća na preporuke date u godišnjem izveštaju za 2013. godinu koje se odnose na dužnost države da preduzimanjem odgovarajućih mera efikasno i delotvorno suzbija diskriminaciju. Poverenica posebno naglašava potrebu uklanjanja bezbednosnih pretnji i stvaranja uslova za nesmetano održavanje Parade ponosa, koja je pokazatelj naše privrženosti ljudskim pravima i principu vladavine prava i naše spremnosti da uvažimo pravo na drugost I različitost. Poverenica se zalaže i preporučuje da se odgovarajućim zakonskim rešenjima omogući registracija istopolnih parova i regulišu dejstva i pravne posledice registrovanih partnerstava u skladu sa evropskim standardima, jer je to od ključne važnosti za unapređenje položaja LGBT zajednice.

Organizacija LABRIS smatra da se punim uključivanjem građana i građanki u procese donošenja odluka o načinima unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta steklo bi se veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće osoba drugačije seksualne orijenatcije i/ili rodnog identiteta u političkom životu naše zemlje.


Deklaraciju je do sada potpisom podržalo preko 40 organizacija i institucija među kojima je 13 LGBT organizacija i inicijativa i nekoliko stotina građana.


Svi zainteresovani mogu da pročitaju i potpisom podrže Deklaraciju na sledećem linku Deklaracije.


Deklaracija je deo projekata „Inicijativa za politički dijalog“, koji se izvodi u okviru programa Građansko društvo za budućnost koji finansira USAID, a sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).LABRIS, organizacija za lezbejska ljudska prava, osnovana je u Beogradu 1995. godine i svojim doslednim zalaganjem za jednake mogućnosti kroz afirmativnu akciju pokrenula je i realizovala brojne projekte od suštinskog značaja ne samo za unapređenje položaja LGBT populacije već i za poštovanje univerzalnih ljudskih prava o poštovanje različitosti u našoj zemlji.

Kao najznačajnije izdavajamo prvi lezbejski web site, prvu paradu Ponosa u Jugoslaviji, predlog izmena i dopuna Zakona o porodici, učešće u izradi trogodišnjeg Nacionalnog plana aktivnosti za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, inicirale aktivnosti koje su dovele do promene upitnika za dobrovoljne davaoce krvi kojim je osobama drugačije seksulane orijentacije dozvoljeno da daju krv. Labris je 2008. konačno dobio odgovor od Srpskog lekarskog društva na zahtev koji je upućen još 2005. godine, kojim SLD potvrđuje zvaničan stav Svestke zdravstvene organizacije – da istopolna orijentacija nije bolest.

LABRIS je inicijator okupljanja PFLAG grupe koju čine roditelji, članovi porodice i prijatelji lezbejki i gejeva, posvećeni unapređenju položaja i društvenog prihvatanja LGBT osoba kao i kampanja o registrovanim istopolnim zajendicama „Ljubav je zakon“.

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.