03
jun

LGBT PRIJATELJSKA MREŽA - APLIKACIJA ZA BOLJE RAZUMEVANJE

Sve informacije od interesa za LGBT populaciju, njihove roditelje i prijatelje od sada su lako i besplatno dostupne i na pametnim telefonima zahvaljujući inicijativi organizacije LABRIS


Beograd, 3. Jun 2014. – U cilju aktivnijeg doprinosa smanjenju homofobije i diskriminacije prema LGBT osobama u Srbiji, organizacija Labris je realizovala jedinstvenu aplikaciju za pametne telefone - LGBT PRIJATELJSKA MREŽA.


Aplikacija je nastala po uzoru na LGBT prijateljsku mapu koja se nalazi na sajtu pflagsrbija.org.rs i osim informacija o aktivnostima organizacija, sada su na na jednom mestu i lako dostupni kontakti za psihološku i pravnu podršku, kao i institucije i ustanove u Srbiji koje imaju razumevanje ili pružaju podršku ovom delu populacije.

Na aplikaciji se trenutno nalaze informacije i kontakti 9 klubova/kafića, 37 organizacija, 19 institucija, 11 terapeuta i 2 ginekološke ordinacije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Šapcu i Zrenjaninu. Na raspolaganju su kontakti za pravnu, psihološku pomoć stručnjaka koji godinama rade na unapređenju položaja LGBT osoba.

“Ovom aplikacijom želele smo da pre svega da omogućimo LGBT osobama i njihovim prijateljima da na jednom mestu imaju informacije o svim značajnim aktivnostima u okviru zajednice. Zato pozivam organizacije civilnog drustva i državne institucije da priključivanjem LGBT PRIJATELJSKOJ MREŽI doprinesu smanjenu homofobije i boljem prihvatanju LGBT osoba u zajednici” – rekla je Jelena Vasiljević, koordinatorka organizacije LABRIS.

LGBT PRIJATELJSKA MREŽA nije namenjena isključivo LGBT zajednici, već i roditeljima i prijateljima LGBT osoba kojima su sada lako dostupne informaciji i kontakti za bilo koju vrstu pomoći.

Inicijativu za realizaciju ove inovativne i korisne aplikacije pokrenula je organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS. Aplikacija je dostupna besplatno preko Gugl Plej (Google Play) servisa ili na sajtu sajtu pflagsrbija.org.rs

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.