05
maj

ODRŽAN SASTANAK LABRISA I KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

U Palati Srbija u Beogradu je u ponedeljak, 05. maja 2014. godine, održan sastanak predstavnica Labrisa – organizacije za lezbejska ljudska prava i predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Na sastanku se razgovaralo o praćenju primene Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i odnosnog Akcionog plana sa fokusom na mere i aktivnosti posvećene unapređenju položaja LGBT osoba.

U Srbiji, bez obzira na usvojeni Zakon o zabrani diskriminacije (2009), diskriminacija LGBT populacije je i dalje veoma prisutna, a da bi se smanjila potrebno je da se razvije svest da je borba protiv diskriminacije zadatak u koji se mora uključiti celo društvo.

Tokom 2014. godine Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava započinje sprovođenje projekta „Inicijativa za politički dijalog“, koji se izvodi u okviru programa Građansko društvo za budućnost koji finansira USAID, a sprovodi Institut za održive zajednice (ISC), sa ciljem da se LGBT osobe, kao i njihove porodice, prijatelji i druge saradničke organizacije civilnog društva u Srbiji aktivno uključe u političke procese koji posebno utiču na njihovu bezbednost, kvalitet života i šanse za ravnopravnim učešćem u svim društvenim sferama.

Inicijativa za politički dijalog podrazumeva upravo to – zajednički angažman LGBT organizacija i drugih saradničkih udruženja građana i građanki, predstavnika/ce obrazovnog i zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite, porodice i prijatelja LGBT osoba, na veoma važnom poduhvatu – praćenju primene Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i dokumentovanju izazova, ali i uspešnih primera u primeni.

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.