22
mar

ZAPOČET PROJEKAT „INICIJATIVA ZA POLITIČKI DIJALOG“

Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris započela je politički dijalog sa državnim institucijama u cilju uspešnijeg praćenja primene nedavno usvojene Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i posebno odredbi koje se tiču unapređenja položaja LGBT zajednice. U fokusu dijaloga nalaziće se unapređenje kapaciteta LGBT zajednice, njihovih porodica i prijatelja, stručnjaka/kinja i iz oblasti različitih sistema za izveštavanje o primeni Stategije i Akcionog plana.

Projekat „Inicijativa za politički dijalog“, koji se izvodi u okviru programa Građansko društvo za budućnost koji finansira USAID, a sprovodi Institut za održive zajednice (ISC), pokrenut je sa ciljem da se LGBT osobe, kao i njihove porodice, prijatelji i druge saradničke organizacije civilnog društva u Srbiji aktivno uključe u političke procese koji posebno utiču na njihovu bezbednost, kvalitet života i šanse za ravnopravnim učešćem u svim društvenim sferama. U periodu ključnom za dostizanje željenih i nezaobilaznih standarda za ulazak Srbije u Evropsku uniju, organizovano ukazivanje na propuste, ali i uspešne prakse primene postojeće nacionalne regulative, najbolji je način za organizovano delovanje i saradnju udruženja građana i građanki sa donosiocima odluka.

Ova potreba za saradnjom je opredelila partnerstvo organizacija angažovanih na unapređenju položaja LGBT osoba u izvođenju ove inicijative koja je započeta u januaru 2014. godine. Uz veliki broj saradničkih udruženja građana/ki, insitucija, pojedinaca i pojedinki, partneri u izvođenju projekta su Asocijacija Duga iz Šapca i Siguran puls mladih iz Beograda.

Opredeljenje naše države za poštovanje civilizacijskih standarda zabrane diskriminacije, pretočeno i u ustavno načelo zabrane diskriminacije, dodatno je potvrđeno Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije. Uprkos kontinuiranom radu na unapređenju pravnog okvira kojim se garantuje poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije, praksa još uvek pokazuje da je veliki broj građana i građanki ove zemlje i dalje osuđen na život u izolaciji i nasilju, da su govor mržnje i diskriminacija, umesto garantovane ravnopravnosti i jednakih šansi, svakodnevica populacije drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Kao i u mnogim drugim segmentima političke stvarnosti, sama primena postojećih zakona i strategija, omogućila bi kvalitetniji i bezbedniji život svima nama.

Inicijativa za politički dijalog podrazumeva upravo to – zajednički angažman LGBT organizacija i drugih saradničkih udruženja građana i građanki, predstavnika/ce obrazovnog i zdravstvenog sistema, sistema socijalne zaštite, porodice i prijatelja LGBT osoba, na veoma važnom poduhvatu – praćenju primene Strategije i dokumentovanju izazova, ali i uspešnih primera u primeni.

Želja nam je da ovom inicijativnom omogućimo svim zainteresovanim građanima i građankama uvid i učešće u političkim procesima vezanim za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana.

O svim planiranim aktivnostima u okviru ovog projekta, javnost će biti obaveštavana putem medija kao i sajta www.pflagsrbija.org.rs

us aid isc
Ova publikacija/brošura/veb-sajt nastala je uz finansijsku pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).
Izneti stavovi predstavljaju isključivo stavove autora i nužno ne predstavljaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.